Mosae Forum Maastricht

Mosae Forum Maastricht | tussen maas en markt

plan |┬áMosae Forum Maastricht In de jaren negentig maakte Jo Coenen de eerste schetsen voor het masterplan waarbij de Maasoevers tussen de Servaasbrug en de Wilhelminabrug aan het publieke domein …